WTSO, s. r. o.

Oficiálny distribútor náradia
WALTER, VARGUS, INGERSOLL, TAEGUTEC

Sme obchodná spoločnosť ktorá sa zoberá predajom rezného náradia v oblasti trieskového obrábania pre strojárske spoločnosti

frézovanie

sústruženie

vŕtanie

vystružovanie

S tým sú spojené aj služby pre zákazníkov, ako napr. technická a technologická podpora, návrh technológií obrábania podľa technickej dokumentácie, vypracovanie časovej štúdie obrábania, optimalizácia obrábacích procesov a vyhodnotenie ekonomiky obrábania.

Taktiež zabezpečujeme aj návrh a výrobu atypického náradia podľa špecifikácie našich zákazníkov.

Sme distribútorom výrobcov náradia

walter2
vargus2
logo_header_en@2x
ingersoll2
taegutec2
vy-dormer_pramet
vy-eroglu
vy-iscar
vy-kintek
vy-sandvik
vy-korloy
vy-zps_fn